Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Uppslagsverk och ordböcker

I uppslagsverk och ordböcker hittar du bland annat bakgrundsinformation om olika ämnen, definitioner, översättningar och synonymer till termer och begrepp. Du kan också få tips på bra källor inom ett ämne genom att titta på de referenslistor som ofta finns i uppslagsverkens artiklar.

Uppslagsverk inom mode

Via plattformen Bloomsbury Fashion Central kommer du åt dessa båda uppslagsverk:
Tips - gör en sökning på ditt ämne, filtrera sedan sökningen på Encyclopedia entry

Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion
Ett mycket omfattande uppslagsverk (10 volymer, 6000 sidor, 2000 bilder) om kläder och mode från förhistorisk tid till nutid, i alla delar av världen.

The Berg Companion to Fashion
Artiklar om designers, centrala begrepp och stilar inom mode.

Uppslagsverk inom design

Via plattformen Bloomsbury Design Library kommer du åt dessa båda uppslagsverk:
 

Bloomsbury Encyclopedia of Design.
Three volumes, cover all kind of historical and contemporary design.

The Encyclopedia of Asian Design.
Two volumes, cover all kind of east asian and transnational and global issues in asian design, historical and contemporary perspective.

Allmänna uppslagsverk

Ordböcker