Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Tips till dig som skriver uppsats

Uppsatsskrivandets faser och vad biblioteket kan hjälpa dig med

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK

3. Referenshantering

  • Använd Harvardguiden - fråga oss om hjälp om du kör fast
  • Vill du använda referenshanteringssystemet EndNote anordnar vi introduktionsföreläsningar och du kan också komma och få hjälp

4. Med mera med mera...

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning (9:44 min).

Sidnumrering i Word

Manual som visar hur du får sidnumreringen i Word att göra som du vill:

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill (4:55 min).

Böcker om designforskning och designmetod

Sök i Primo för att hitta böcker om designforskning och designmetodik. Det finns både allmänna och ämnesinriktade. Exempel på sökning: "design methods". Avgränsa till Böcker. Här kan du lägga till termer för vilken typ av metod du söker eller om du söker en metod inom ett visst område (fashion design, architecture, industrial design, visual arts...).
 

Böcker, bokkapitel, uppslagsverk, videos om forskningsmetoder