Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Avhandlingar

Avhandlingar är vetenskapliga arbeten som forskarstuderande vid universitet och högskolor ger ut för att kunna få sin forskarexamen. Det finns doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. En doktorsavhandling ges ut av forskarstuderande när de avslutar sin (oftast) 4-åriga forskarutbildning. En licentiatavhandling kan ges ut efter 2 års forskning. En avhandling kan vara en hel bok som forskaren skrivit (monografiavhandling) eller bestå av ett antal vetenskapliga artiklar som forskaren skrivit under sin forskarutbildning och som sammanställts i bokform (sammanläggningsavhandling).

På sidan Tips till dig som skriver uppsats i denna guide finns information om var du kan söka examensarbeten och examensutställningar

Avhandlingar och utställningar, konstnärlig forskning

Fler möjligheter - avhandlingar, inklusive konstnärlig forskning

Fler möjligheter - avhandlingar, inklusive konstnärlig forskning

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index är världens största databas för doktorsavhandlingar och masteruppsatser, många i fulltext. 
Databasen är ämnesövergripande, den innehåller bland annat doktorsavhandlingar från konst- och designskolor som University of the Arts och Royal College of Art. 
Du kommer åt den via plattformen Web of Science. Välj Search in: ProQuest Dissertations & Theses Citation Index. 

Avhandlingar från Högskolan i Borås

Avhandlingar inom textil- och modedesign i HB's publikationsdatabas DiVA:

Doktors- och licentiatavhandlingar (2015-)

Spikningar på högskolans bibliotek

Forskare och doktorander på högskolan spikar sina avhandlingar på björkarna i biblioteket.

Vad är en spikning?