Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Designregistreringar, varumärkesregistreringar, patent

Design, varumärke och patent är exempel på immateriella tillgångar, det vill säga "icke fysiska" tillgångar. Det kan vara idéer, utseende, uppfinningar eller lösningar på tekniska problem. Man kan ansöka om och få skydd för denna typ av tillgångar så att de inte kan utnyttjas kommersiellt av andra.
 

Sök i PRV's databaser efter designregistreringar och varumärkes- registreringar som gäller i Sverige. Registreringarna innehåller bilder och kortfattad information. 

Patent är en viktig informationskälla för att få kännedom om ny teknik, tekniska produkter och innovationer.

Söka design- och varumärkesregistreringar

Myndigheter och organisationer

Tips

På Patent- och registreringsverkets hemsida hittar du information immaterialrätt: patent, varumärke, design och upphovsrätt. Här finns bland annat en checklista inför varumärkesansökan och information om hur man gör en designregistrering.