Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textil- och modedesign

Examensarbeten och examensutställningar 

På denna sida hittar du länkar till examensarbeten och examensutställningar från Textilhögskolan i Borås och från andra lärosäten i Sverige och internationellt.

Examensarbeten och examensutställningar

Examensarbeten inom textil- och modedesign från Textilhögskolan i Borås

Fler möjligheter - masteruppsatser inklusive uppsatser från konst- och designskolor

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index är världens största databas för doktorsavhandlingar och masteruppsatser, många i fulltext. 
Databasen är ämnesövergripande, den innehåller bland annat masteruppsatser från konst- och designskolor som University of the Arts och Royal College of Art. 
Du kommer åt den via plattformen Web of Science. Välj Search in: ProQuest Dissertations & Theses Citation Index