Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Hitta rätt på hyllorna i biblioteket

Sök fram boken i Primo och notera våning, hyllkod och uppställningsord (författare eller ord i titel):
Hyllinformation i bibliotekskatalogen

Böckerna står i alfabetisk ordning och har hyllkod och uppställningsord på en etikett på ryggen:
Bokryggar på hyllan

Har du en läsnedsättning?

Via biblioteket kan du få tillgång till inläst kurslitteratur via Legimus. Läs mer på bibliotekets webb under ingången Inläst litteratur.

Bild lböcker med hörlurar

Böcker

Här hittar du kurslitteratur, rapporter och avhandlingar

Sök i Primo

Primo är bibliotekets söktjänst.
Här hittar du både tryckta och elektroniska artiklar och böcker.

Sökbox Primo

E-böcker och tryckta böcker

I Libris, den svenska nationella bibliotekskatalogen, hittar du böcker på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.

Du kan göra inställningar för att avgränsa på avhandlingar, böcker och fritt tillgängligt material m.m. Du kan också göra inställningar till dina favoritbibliotek under "Mina bibliotek" så ser du tydligt i dina träfflistor vilka böcker som finns i just dessa bibliotek.

Sök i LIBRIS

E-böcker

I Google Books kan du söka på elektroniska böcker. Vissa är fritt tillgängliga men oftast visas bara en begränsad del av boken.

Google Book Search

Google Translate Widget

Intressanta böcker i biblioteket