Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Skapa referenser automatiskt

I de flesta databaser och söktjänster kan man kopiera färdiga referenser till material man hittat, här är några exempel:

Skriva & referera

Varför ska jag referera?

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.

De viktigaste argumenten för det är:

  • Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.
  • Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra.
  • Det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter.

Om du inte refererar korrekt riskerar du att bli misstänkt för plagiering d.v.s. att du presenterar andras resultat, slutsatser eller tankar som om de vore dina egna. Att plagiera är fusk, något som Högskolan i Borås ser allvarligt på. Den som blir påkommen med att plagiera riskerar att få en varning eller i värsta fall bli avstängd från utbildningen.. Läs mer om plagiat och hur du undviker det i högskolans Antiplagieringsguide. 

Läs mer om plagiat och hur du undviker det i denna broschyr.

Läs mer om olika referensstilar i Harvardguiden i pdf-format.

Google Translate Widget

EndNote

EndNote är ett program där du kan hantera dina referenser när du skriver uppsatser och artiklar.

Här hittar du mer information och guider från Högskolan i Borås om hur du ska använda EndNote.

Lunds universitetsbibliotek har gjort en ingående introduktionskurs (video) om hur du praktiskt använder EndNote.

Importera referenser i Google Scholar direkt till Endnote

Här kommer en enkel instruktion om hur du går till väga för att importera dina referenser direkt från Google Scholar till Endnote.