Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Tips på tidskrift

Bioresource Technology - tidskrift via ScienceDirect
Topics include:  • Biofuels: liquid and gaseous biofuels production, modeling and economics • Bioprocesses and bioproducts: biocatalysis and fermentations • Biomass and feedstocks utilization: bioconversion of agro-industrial residues • Environmental protection: biological waste treatment • Thermochemical conversion of biomass: combustion, pyrolysis, gasification, catalysis.

Innehåll:
• Biofuels: liquid and gaseous biofuels production, modeling and economics
• Bioprocesses and bioproducts: biocatalysis and fermentations
• Biomass and feedstocks utilization: bioconversion of agro-industrial residues
• Environmental protection: biological waste treatment
• Thermochemical conversion of biomass: combustion, pyrolysis, gasification, catalysis.

Se skillnad på tidskrifter och tidningar

Ulrichsweb - Info om tidskrifter

Refereed Yes och bilden på domartröjan betyder att det är en vetenskaplig tidskrift du hittat:

Bild på symbol för vetenskaplig tidksrift i Ulrichsweb

Tidskriftsartiklar

Artiklar hittar du i olika tidningar och tidskrifter som finns i databaserna.

Här hittar du också guider som lär dig vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel och vad som är skillnaden mellan olika tidskrifts- och tidningsartiklar.

 

Olika sorters artiklar och hur man känner igen dem

Här är några saker som kan känneteckna vetenskapliga artiklar, gör en sammanvägning av dina iakttagelser för att avgöra om källan du hittat är vetenskaplig:

 • Författarna är forskare
 • Tidskriften som publicerat artikeln är vetenskaplig, ofta har artiklarna då granskats av andra forskare inom ämnet för att säkerställa hög kvalitet (peer review). Du kan kontrollera tidskrifter i indexet Ulrich's.
 • Man redogör för resultat från en forskningsstudie
 • Artikeln är välstrukturerad och innehåller abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion
 • Det finns gott om referenser till tidigare forskning
 • Språket är akademiskt och avancerat

Det är sällan relevant att referera till tidningsartiklar i akademiska arbeten. Försök istället att hitta till den originalkälla  som informationen i tidningsartikeln bygger på. Här följer några kännetecken för tidningsartiklar:

 • Författarna är journalister
 • Vänder sig till allmänheten
 • Kan innehålla nyheter, intervjuer, debatt, aktuell information om branscher och företag
 • Vardagligt språk

Det är lite flytande hur man använder begreppen facktidskrift och branschtidskrift, men i stora drag gäller följande för artiklar i dessa tidskrifter:

 • Författarna är journalister eller experter / branschfolk
 • De vänder sig till branschfolk eller den intresserade allmänheten
 • Artiklarna innehåller intervjuer, debatt, aktuell information om branschen, det förekommer också statistik och information om förväntade trender 
 • Vardagligt språk

Google Scholar en sökmotor för vetenskaplig och akademisk litteratur

 

Hittar du inte materialet i bibliotekets resurser kan du alltid prova att se om du får fram det via en sökning i Google Scholar eller en vanlig Google-sökning.

 

Utforska bibliotekets tidskrifter med BrowZine

Google Translate Widget

Är detta en vetenskaplig artikel?

Använd flödesschemat för att på ett enkelt sätt avgöra om du har hittat en vetenskaplig artikel.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vad innebär vetenskaplig text?