Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Pröva en sökmotor som inte spårar dig. Jämför gärna sökresultaten med Google

Sökmotor som inte sparar på personlig information, sökhistorik och är fri från annonser.

Sökningen skickas till Google och svaren presenteras på Startpages startsida.
Googles algoritmer kan då inte användas för att anpassa sökresultatet utan
sökningen blir anononym webbtrafik mellan Google och Startpage.

Söka information

Denna film från Lunds Universitet ger dig tips om att välja sökord, var och hur du kan söka och vad du bör tänka på när du ska värdera den information du funnit. Du får bortse från att exemplen är från ett annat ämnesområde och att man talar om LUBsearch, som är Lunds söktjänst. Eftersom tipsen du får i filmen är generella fungerar de lika bra inom ditt ämne. Filmen är cirka 10 minuter lång.

Söktips

Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar efter material i databaser.

Trunkering och frassökning

Trunkering *

Genom att använda så kallad trunkering kan du söka på en ordstam och täcka in ett ord med alla dess ändelser.
Trunkeringstecknet består oftast av en asterix som placeras i slutet av den ordstam man söker på.
Exempel: sustain* ger träff på sustainability, sustainable.

 • Trunkering ökar antalet träffar

Frassökning

Frassökning innebär att man binder ihop två eller flera ord med citattecken så att sökningen sker på den exakta frasen. Det vill säga att orden står intill varandra i den ordningen de är skrivna.
Exempel:  "sustainable development goals"

 • Frassökning minskar antalet träffar

Kombinera sökord på bästa sätt

I de flesta databaser och söktjänster som Primo och Google kan man kombinera söktermer med så kallade booleska operatorer: AND, OR och NOT

textiles AND recycling        colour OR color heavy metal NOT copper

Kombinerar du söktermer med AND får du träff på alla orden.
För varje sökord du lägger till med AND får du allt färre och allt mer specifika träffar.

 

Genom att kombinera två eller flera termer med OR får du träff på något eller några av sökorden.
För varje sökord du lägger till med OR får du allt fler träffar.
Användbart för att söka på synonymer, likabetydande ord, akronymer och ord med olika stavning.

Du kan utesluta ord i en sökning genom att använda operatorn NOT. Används med försiktighet, risk för att bra träffar utesluts.

 

 

Google Translate Widget

Val av sökord

Att välja sökord är en viktig del av informationssökningen. Utgå från ditt ämne - eller din forskningsfråga - och försök hitta synonymer, likabetydande ord, olika stavning. Använd lexikon, uppslagsverk, kurslitteratur, webben.
Om du har hittat en bra vetenskaplig artikel som är relevant för din rapport. Gå igenom den och titta på de sökordsom finns,de kallas även för keywords, descriptors, subjects, och se om du kan använda dem i en ny sökning för att få fram träffar som är mer precisa.
Samla upp nya relevanta termer som du stöter på efter hand som du söker.

Tänk på:

 • Sökspråket i de flesta av bibliotekets databaser är engelska
 • Engelska är det mest gångbara språket i Primo, men här kan du också prova att söka på svenska
 • För vetenskaplig information är det framför allt engelska som gäller

För få träffar?

Prova något av följande:
 

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas

Om du har hittat en artikel som är relevant för ditt ämne: Gå då vidare och sök bland keywords, ämnesord och använd dig av dem och gör en ny sökning för att få fler träffar.
Du kan också titta i referenslistan för att se om du kan få tips på flera artiklar.

 

För många träffar?

Prova något av följande:

 • Hitta mer specifika sökord
 • Lägg till flera sökord
 • Avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • Sök i specifika fält, t.ex. enbart titel/abstract