Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning.

Sidnumrering i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar dig hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill.

Tips till dig som skriver uppsats

Här får du förslag som underlättar och hjälper dig att strukturera ditt skrivande.

Om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd är du välkommen till sökverkstaden.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2. Vi är här för er!

Använd biblioteket när du skriver uppsats

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka efter forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Besök sökverkstaden och delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte har, det är gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK

3. Referenshantering

  • Vill du använda referenshanteringssystemet EndNote anordnar vi introduktionsföreläsningar och du också få hjälp i sökverkstaden eller i informationspunkten
  • Fråga oss om hjälp om du kör fast

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:

Frasbanken med metatext är en guide på svenska från Karolinska Institutets bibliotek.

Academic Phrasebank är en guide på engelska från University of Manchester.

Google Translate Widget

Skrivhjälp på webben

Litteratur kring forskningsmetodik och akademiskt skrivande