Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Standarder

En standard fastställer normer (regler) och rekommendationer i tekniska m.fl. sammanhang. Det kan gälla mått, dimensioner, storlekar och olika typer av utföranden.

Svenska standarder

Hitta standarder i biblioteket

Standarder hittar du på hylla 389.6

Tomt i hyllan. Många är utlånade

Google Translate Widget

Internationella standarder

Beteckningar på standarder

Svensk standard betecknas SS, europeisk standard EN och internationell standard ISO eller IEC.
SS-EN och SS-ISO anger att en europeisk EN-standard respektive en internationell ISO-standard fastställts som svensk standard.

Exempel:


SVENSK STANDARD
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för kvalitet -
Krav (ISO 9001:2015)

Quality management systems - Requiremenst (ISO 9001:2015)