Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Uppslagsverk & ordböcker

I uppslagsverk och ordböcker hittar du bland annat bakgrundsinformation om olika ämnen, definitioner, översättningar och synonymer till termer och begrepp.

Allmänna uppslagsverk

  • Britannica Online
    Allmänt uppslagsverk på engelska.
     
  • NE.se
    Allmänt uppslagsverk på svenska. Innehåller även ordböcker på olika språk. Du kan också ladda ner appar till din mobil - en med uppslagsverket och en ordbok med språken arabiska, engelska, franska, spanska och tyska. Men först måste du skapa ett eget konto.

Uppslagsverk om kemi

I databasen Wiley online hittar du artiklar i fulltext och e-böcker inom bland annat naturvetenskap - kemi.
Viktigt att du registrerar dig för att få tillgång till resurserna.
 

Google Translate Widget

Synonymer och ordböcker

Med hjälp av ordböcker kan du hitta synonymer som breddar ditt ordförråd när du skriver.
Du kan också använda synonymer när du ska hitta relevanta sökord.

Svenska Akademiens ordböcker
Sök i tre ordböcker på en gång

I Nationalencyklopedin (Ne.se) finns det en funktion med ordböcker på svenska och på många andra språk.
Du kan också ladda ner en app till din mobil med språken arabiska, engelska, franska, spanska och tyska. Men först måste du skapa ett eget konto.
 

Synonymer
Med hjälp av synonymer breddar du ditt ordförråd när du skriver och du kan också använda synonymer när du ska hitta relevanta sökord.