Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Kemi med bioteknik

Ämnesguide för dig som studerar till kemiingenjör

Knovel

är en ny databas med e-böcker och referensverk inom teknik och kemi.
​Den innehåller även avancerade sökverktyg för substanser och egenskaper samt analysverktyg för att bearbeta tabeller och diagram.

Lär dig mer om Knovel
Guider och manualer

Databaser

Relevanta databaser i dina ämnen finns listade här nedanför.

På bibliotekets sida finns det flera databaser som är alfabetiskt ordnade från a till ö.
Du kan också hitta relevanta databaser sorterade efter ämne.

Databaserna har guider och hjälpfunktioner som du kan använda dig av för att snabbt lära dig hur du söker information i en specifik databas på ett effektivt sätt.
Titta också på Söktips, där får du tips på effektiva sökmetoder.

Databaser med vetenskapliga artiklar i kemi och bioteknik

Vetenskapliga artiklar i internationella databaser
 

 • American Chemical Society
  Ett 50-tal tidskrifter inom främst kemi med besläktade ämnen. Allt material i fulltext. Möjligheter att bläddra eller söka i tidskrifterna.
   
 • Biological Science Database
  Databas inom biologi och närstående ämnen. Täcker områden som biokemi, biofysik, botanik, miljö, microbiologi och zoologi med flera.
   
 • ChemSpider
  ChemSpider är en fri databas som ger tillgång till fler än 50 miljoner kemiska strukturer. Det finns flera sätt att söka i den, t ex via kemiska betäckningar eller strukturer. Innehållet i databasen hämtas från ca 500 källor. Bakom ChemSpider står Royal Society of Chemistry. App finns i Google Play och App Store.
   
 • Reaxys
  Ett verktyg för publicerad kemisk information: kemiska föreningar, kemiska reaktioner och relaterade litteraturreferenser. Den innehåller källorna The Beilstein Handbook, The Gmelin Handbook samt patentpublikationer med fokus på Organic Chemistry och Life Science.
  Lär dig mer om Reaxys - a short guide how to navigate Reaxy
   
 • ScienceDirect
   E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm

Google Translate Widget

Databaser

Artiklar i svenska tidningar, bransch- och facktidskrifter

Tvärvetenskapliga databaser

 • Scopus 
  En stor och viktig vetenskaplig artikeldatabas som är ämnesövergripande och innehåller kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapliga områden. Här finns också verktyg för citeringssökningar.
 • Web of Science
  En ämnesövergripande artikeldatabassom med kvalitetsgranskad litteratur som är omfattande och viktig .
  citeringsindex.