Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Avhandlingar

Avhandlingar är vetenskapliga arbeten som forskarstuderande vid universitet och högskolor ger ut för att kunna få sin forskarexamen. Det finns doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. En doktorsavhandling ges ut efter en 4-årig forskarutbildning. En licentiatavhandling ges ut efter 2 år. En avhandling kan vara en hel bok (monografiavhandling) eller bestå av ett antal vetenskapliga artiklar som skrivits under forskarutbildningen och som sammanställts i bokform (sammanläggningsavhandling).

På sidan Tips till dig som skriver uppsats i denna guide finns information om var du kan söka studentuppsatser.

Sök efter avhandlingar

Sök internationella doktorsavhandlingar

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index är världens största databas för doktorsavhandlingar och masteruppsatser, många i fulltext. 
Du kommer åt den via plattformen Web of Science. Välj Search in: ProQuest Dissertations & Theses Citation Index.

Avhandlingar från Högskolan i Borås

Spikningar på högskolans bibliotek

Forskare och doktorander på högskolan spikar sina avhandlingar på björkarna i biblioteket.

Vad är en spikning?