Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Tips till dig som skriver uppsats

Uppsatsskrivandets faser och vad biblioteket kan hjälpa dig med

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, läs på

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m.
  • Prata med oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på för 40-80 SEK

3. Referenshantering

  • Använd Harvardguiden - fråga oss om hjälp om du kör fast
  • Vill du använda referenshanteringssystemet EndNote anordnar vi introduktionsföreläsningar och du kan också komma och få hjälp

4. Med mera med mera...

Böcker, artiklar, videos

Böcker om forskningsmetodik

Sök i Primo för att hitta böcker om forskningsmetodik. Det finns både allmänna och ämnesinriktade. Det finns också böcker om särskilda forskningsmetoder. Sök på svenska: forskningsmetodik eller på engelska "research methods". Avgränsa till Böcker. Lägg eventuellt till termer för vilken typ av metod du söker eller om du söker en metod inom ett visst ämne.

Artiklar ur uppslagsverk om forskningsmetodik

Böcker om att skriva uppsats

Sök i Primo för att hitta böcker om att skriva uppsats. Sök på svenska, till exempel: uppsatsskrivning eller engelska, till exempel: "academic writing". Avgränsa till Böcker.

Frasbank med akademiska formuleringar

Här hittar du inspiration till hur du kan uttrycka dig och bygga upp din uppsats på ett vetenskapligt sätt i uppsatsens olika delar och i olika syften och sammanhang:

Frasbanken med metatext är en guide på svenska från Karolinska Institutets bibliotek.

Academic Phrasebank är en guide på engelska från University of Manchester.

Sökverkstad

Sökverkstad

I Sökverkstaden får du hjälp med din informationssökning.

Observera att denna verksamhet för närvarande inte bedrivs på campus med anledning av coronavirusutbrottet. Dock finns möjlighet att få hjälp på distans.

Hjälp på webben

Studentuppsatser från Högskolan i Borås

Studentuppsatser inom textilt management i HB's publikationsdatabas, DiVA: 

Studentuppsatser (2014-)

 

Studentuppsatser från svenska universitet och högskolor