Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Beteckningar

Svensk standard betecknas SS, europeisk standard EN och internationell standard ISO eller IEC.
SS-EN och SS-ISO anger att en europeisk EN-standard respektive en internationell ISO-standard fastställts som svensk standard. 

Exempel:

Standarder

Standarder beskriver överenskomna krav och specifikationer som syftar till att få enhetliga rutiner och utföranden inom ett visst område. Det finns standarder inom en mängd områden, till exempel inom teknik, industri, miljö och kvalitet och de kan gälla allt från produkters säkerhet och kompabilitet till kvalitetsnivåer i olika processer.

Databaser - standarder

Standardiseringsorgan