Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Textilt management

Planera, dokumentera och redovisa dina sökningar

 

Exempel på arbetsplan, söklogg och tabell för redovisning av sökningar

Planera 
Du börjar alltid med att planera din sökprocess men du måste också vara flexibel och beredd på att förändra din planering efter hand som du får nya insikter i ditt arbete.

Dokumentera 
Dokumentera gärna dina sökningar under hela sökprocessen i en söklogg. På så sätt sparar du tid och håller koll på var och hur du sökt, vad du fått för resultat och hur du kan gå vidare. En söklogg är också ett viktigt underlag för dig som ska redovisa dina sökningar i exempelvis en litteraturöversikt.

Redovisa
I vissa sammanhang, till exempel om du ska skirva en litteraturöversikt, måste du redovisa var och du sökt fram de källor du använt i ditt arbete. Använd då gärna någon form av tabell där du fyller i sökverktyg, söktermer, avgränsningar etc.

Läs om hur du kan redovisa sökningar med hjälp av parenteser på sidan Söktips - avancerad sökning i denna guide.