Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Skönlitteratur

Här får du tips på aktuell skönlitteratur och information om vad som händer inom litteraturområdet.
Det finns också tips på böcker som du kan läsa själv eller tipsa andra om.
 


Bild: Mostphotos.com

Biblioterapi

Biblioterapi är ett samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling. Den kallas även för litteraturterapi och innebär att man läser skönlitterära texter för att sedan samtala och reflektera kring litteraturen. Genom att klä sina minnen och erfarenheter i ord gör det lättare att klara sig igenom traumatiska händelser eller händelser som kan ge nya infallsvinklar på sin situation.

Läs mer om biblioterapi här

Forskningsprojekt om biblioterapi

Forskning om biblioterapi

Artiklar om biblioterapi

Bibliotekarien tipsar!

Hur kan litteraturen få oss att må bättre?

Torsten Pettersson presenterar sin forskning om biblioterapi i Forskar grand prix 2016 (5.44 min)