Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Datskyddsförordningen (GDPR)

Bildresultat för https://www.datainspektionen.se/

Dataskyddsförordningen - (GDPR, The General Data Protection Regulation) - är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här kan du läsa hela dataskyddsförordningen.

Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det under Datainspektionens Vägledningar.

Lagar

Här hittar du ingångar till några av de juridiska databaser som biblioteket abonnerar på.

Dessutom  hittar du länkar till fria resurser inom juridiken mm.

 

Här hittar du alla databaser inom juridik som biblioteket abonnerar på

 

Google Translate Widget

Legala handboken

Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter

I denna webbresurs får du vägledning i vilken lagstiftning som gäller på webben. Lättfattligt och överskådligt med tydliga exempel som rör bland annat:

Lagrummet.se

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Här finns också förklaringar om hur de olika dokumenten och myndigheterna hänger ihop.Modell över rättsprocessens olika steg.