Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.


Bild: Mostphotos.com

Boktips om omvärldsbevakning

Svenskarna och internet

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) kommer årligen ut med en rapport om digitala trender och om svenskarnas användning av internet.

Rapporten kan du läsa på IIS hemsida eller ladda ner som pdf.

Omvärldsbevakning

- används för att tolka omvärlden, lyfta blicken och byta perspektiv. Skaffa kunskap om nya eller konkurrerande områden och inspireras av tvärvetenskapliga möjligheter.

Demokratins skattkammare

Se en dokumentärfilm som har tagits fram som ett komplement till strategin.

Vad är fördelarna med ett bibliotek? Både besökare och personal på landets bibliotek kommer till tals

 

IFLA och Agenda 2030

Hur bidrar biblioteken runt om i världen till FNs Agenda 2030 om hållbar utveckling?

IFLA ( International Federation of Library Associations and Institutions) har i detta häfte samlat ihop information om bibliotekens bidrag till FNs globala mål om hållbar utveckling.

                         

 

Google Translate Widget

Myter om folkbibliotek

"Ingen lånar böcker längre"    
"kommunerna drar bara ner på anslagen till folkbiblioteken"  
 "biblioteket är aldrig öppet"...........
..........är några av de myter som omgärdar biblioteken.
Stämmer detta eller är det oftast myter?

SKR (Svergies Kommuner och Regioner) visar på en mer nyanserad bild av myterna om folkbiblioteken. Med hjälp av KB:s biblioteksstatistik har SKR gjort en tydligare och mer nyanserad bild av myterna.

 

 

Nationell biblioteksstrategi

Den femte statsmakten - bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering.

Läs hela rapporten här!

Profession, Utbildning, Forskning: bibliotekes- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofesson

Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap - och hur kan den stärkas? Det är fokus i en ny rapport från Kungliga bibliotekets sekretariat för en nationell biblioteksstrategi. Rapporten presenterar även fem strategiska förslag för hur både utbildningen och forskningen kan utvecklas.

Läs hela rapporten här!