Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Enkla knep för en bättre sökning

Bind ihop titlar, fraser och begrepp med " "

T.ex. "hållbar utveckling"
Denna sökning hittar bara artiklar där orden står exakt intill varandra i den ordning som du skrivit i parentesen, det ger färre och mer relevanta träffar än hållbar utveckling utan citattecken som då även hittar källor där orden inte nödvändigtvis står intill varandra.

Sök på alla tänkbara ändelser av ett ord med *

T.ex. sustainab* ger alltså sustainable OCH sustainability

Använd ? när du är osäker på stavning eller stavning varierar

T.ex. wom?n, organi?ation
 

Detta kan variera mellan olika söktjänster - läs hjälpsidorna för att veta vad som gäller!

Bild på surfplatta.Bild: Mostphotos.com

Pröva en sökmotor som inte spårar dig. Jämför gärna sökresultaten med Google

Sökmotor som inte sparar på personlig information, sökhistorik och är fri från annonser.

Sökningen skickas till Google och svaren presenteras på Startpages startsida.
Googles algoritmer kan då inte användas för att anpassa sökresultatet utan
sökningen blir anononym webbtrafik mellan Google och Startpage.

Söktips

Här får du tips på hur du kan förbättra dina sökningar för att hitta material.

Kombinera sökord på bästa sätt

 

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

usability AND "web design"

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

"web design" OR "web site design"

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Närhetsoperatorer

I vissa databaser kan man använda så kallade närhetsoperatorer för att söka på ord som står i närheten av varandra i titlar, abstracts och fulltexter.
Det är ett bra alternativ när en och-sökning textiles AND substrates ger alltför många träffar och dålig precision medan en frassökning ”textile substrates” kan vara alltför snäv, med risk för att man missar en del relevanta träffar.
Söker man istället med närhetsoperatorer textile W/5 substrates får man träff där båda orden förekommer i vilken ordning som helst, med upp till 5 ord emellan.

En sådan sökning fångar upp formuleringar som:
textile substrates
textiles and other substrates
substrates such as textiles

Det finns oftast också närhetsoperatorer som anger att orden måste komma i en viss ordning, med upp till ett visst antal ord emellan.
Exempel breast PRE/1 pocket ger träff på bade breast pocket och breast welt pocket.

Exemplen ovan är från Scopus. Närhetsoperatorerna ser olika ut i olika databaser, se tabellen.

 

Vill du veta mer om avancerad sökteknik - gå in på respektive databas hjälpfunktion.

Google Translate Widget

För få träffar?

Prova något av följande:

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas

För många träffar?

Prova något av följande:

 • Hitta mer specifika sökord
 • Lägg till flera sökord
 • Avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • Sök i specifika fält, t.ex. enbart titel/abstract

Sökstrategier

Här är exempel på några sökstrategier att använda vid informationssökning. Många gånger är det bästa att växla mellan olika strategier i olika skeden av sökprocessen.

 • Snöbollsstrategi
  Utgå från information från redan kända och särskilt relevanta träffar. Det kan vara ämnesord du tidigare inte tänkt på, författarnamn, referenser, citeringar eller "relaterade artiklar" som du kan använda i nya sökningar. En bra träff kan på så sätt ge fler bra träffar.
 • Blocksökning
  Gruppera termer som hör ihop i block med OR emellan. Kombinera blocken med AND.
 • Utnyttja sökhistoriken
  Många databaser listar dina sökningar i en sökhistorik. Här får du en överblick över dina sökningar och sökresultat. Här kan du också kombinera delsökningarna med varandra och återanvända dem i olika kombinationer. Sökhistoriken går att spara om du skapat ett konto i databasen.
 • Fraktioneringssökning
  Börja söka på en bred term och lägg sedan till termer, någon i sänder, med AND. På så sätt får du efter hand allt färre och allt mer specifika träffar.