Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Böcker

Kurslitteratur, avhandlingar, rapporter, uppslagsverk - här hittar du dem.

Söktjänster för böcker


Sök i bibliotekets söktjänst Primo för att hitta både tryckta och elektroniska böcker:

Sökbox Primo

 

 

I Google Books kan du söka på elektroniska böcker. Vissa är fritt tillgängliga andra visar bara en begränsad del av boken:

Google Book Search

 

I den svenska nationella bibliotekskatalogen Libris hittar du böcker på alla svenska universitets- och högskolebibliotek.
Du kan göra inställningar för att avgränsa på exempelvis avhandlingar eller fritt tillgängligt material och under "Mina bibliotek" kan du ställa in så att du lätt ser vilka böcker som finns på dina favoritbibliotek.

Sök i LIBRIS

Boktips för bibliotekarier

O'Reilly E-books

OBS -  Vi har obegränsat antal samtidiga användare så in och läs! :)

Safari O'Reilly e-books gränssnitt.

Har du en läsnedsättning?

Via biblioteket kan du få tillgång till inläst kurslitteratur via Legimus. Läs mer på bibliotekets webbplats under ingången Inläst litteratur.

Bild lböcker med hörlurar

Bibliotekskataloger (ej svenska)