Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnesguide för dig som studerar på Bibliotekshögskolan.

Myndigheter & organisationer

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m.

Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor.

Myndigheter

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem:

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är sveriges nationalbibliotek och har sedan 1661 samlat in och sparat all svensk utgivning för framtiden. KB har också ansvar för att samordna de svenska biblioteken. KB tillhandahåller och utvecklar den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Statens kulturråd
Myndigheten har till uppgift att utifrån de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Fördelar och följer upp statliga bidrag till bland annat bibliotek.

Statens medieråd
Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera. Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor.

Myndigheten för kulturanalys
Utvärderar effekter och genomförda åtgärder inom kulturområdet med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen.

Organisationer och föreningar

Intresseorganisationer, fackföreningar och andra organisationer som kan vara bra att känna till:

Svensk Biblioteksförening
Bibliotekens intresseorganisation som bland annat ger ut medlemstidningen Biblioteksbladet.

Svensk Förening för Informationsspecialister (SFIS)
SFIS är en intresseorganisation för de som arbetar med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning, exempelvis bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.

Skolbibliotek.se
Nätverk för skolibliotekarier.

DIK
DIK är ett fackförbund inom SACO för verksamma inom kultur och kommunikation, till exempel bibliotekarier. 

American Library Association (ALA)
De amerikanska bibliotekens intresseorganisation.

International Federation of Library Associations (IFLA)
Internationell gruppering av biblioteksföreningar, arbetar internationellt med biblioteksfrågor.

Google Translate Widget

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Via SCB hittar du nyheter, rapporter och statistik insamlad från alla svenska statistikansvariga myndigheter. Du har även möjlighet att söka fram data utifrån egna värden i statistikdatabasen.
Till SCB
Till Statistikdatabasen