Skip to main content
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Guide om tveksamma tidskrifter och konferenser

En guide för forskare, doktorander och andra som står i begrepp att välja vetenskaplig tidskrift eller konferens att publicera sig i.

Tveksamma konferenser

Att delta i rätta konferenser ger dig möjlighet att sprida din egen forskning men även uppdatera dig om den forskningen som pågår i ditt ämnesområde. Under den rätta konferensen får du också möjlighet att bygga upp ditt nätverk. Dessutom blir ditt konferensbidrag granskat och indexerat så att det blir mer lättillgängligt för andra. Att delta i en tveksam konferens göra att du spenderar tid och pengar utan att få några av fördelarna.

Med tveksamma konferenser syftas här till konferenser som enbart finns till för att tjäna pengar. Dessa konferenser saknar ordentlig granskning av inskickat material och utvalda talare. En del tveksamma konferenser genomförs (men med bristande kvalitet), andra arrangeras inte alls, trots att deltagarna betalat för det. Tveksamma konferenser kan missbruka namn och loggor för att verka affilierade med seriösa aktörer eller kända forskare. Processen för att bedöma om en konferens bör klassas som tveksam eller inte innehåller i stort sett samma bedömningsgrunder som när man försöker avgöra om en tidskrift ska klassas som tveksam.

Undersök följande för att kunna ta ett informerat beslut om du ska skicka in abstract/delta i konferensen eller inte:

 • Call for papers: Känner du avsändaren? Kommer det till en e-postlista du är medlem i eller direkt till dig? Tveksamma konferenser har en tendens at spamma e-postkonton direkt snarare än att gå via e-postlistor. Hur är språket?
 • Namnet på och ämnesområdet för konferensen: Är konferensen relevant för din forskning?
 • Konferenswebbplats: Finns all information om när och var konferensen hålls på webbplatsen? Står det något om hur abstract och papers bedöms? Finns det någon du känner igen bland redaktionskommittén eller organisatörerna? Vad skriver konferensen om avgifter? Finns det information och tidtabell om programmet? Ju tydligare informationen är desto bättre.
 • Konferensens tid och plats: Vissa tveksamma förlag samlar konferenser på samma tid och plats. Sök online på den tid och plats konferensen ska hållas på. Hittar du fler konferenser listade för exakt samma dagar och på exakt samma ställe är det en stark indikation på att allt inte står rätt till.
 • Kvalitet på tidigare konferenspapers: Hittar du tidigare års konferenspapers? Kolla att de är publicerade i specialnummer om det är sagt att de ska vara det. Du kan bli misstänksam om tidigare års konferenspapers finns inte någonstans att tillgå. Ett tips är att kolla i DiVA Portal, som samlar publikationer från över 40 lärosäten och myndigheter i Sverige. Verkar många andra ha publicerat konferensbidrag till den konferens du söker efter är det ett gott tecken.
 • Tidigare talare: Känner du igen någon/några av talarna? Om du gör det är det ett gott tecken, så länge de är medvetna om att de blivit listade som talare. Om du inte känner igen någon av namnen kan du leta efter mer information om dem. Verkar det rimligt att just dessa personer är inbjudna till den här konferensen?
 • Frekvens och andra konferenser: Hålls konferensen för första gången?  Var i så fall extra vaksam, eftersom det finns mindre underlag för att se hur bra den är. Hur ofta hålls konferensen? Det finns vissa tveksamma konferenser som hålls flera gånger under året på olika ställen.
 • Sponsorer: Finns det sponsorer och vilka är dessa i så fall? Seriösa konferenser har ganska ofta sponsorer som har någon koppling till ämnet för konferensen.
 • Kontaktinformation: Är kontaktinformation och kontaktperson tydligt angivna på webbplatsen? Gör en sökning på personens namn för att kolla att hen är kopplad till det lärosäte som angivs.
 • Koppling till en tveksam tidskrift: Skriver de på hemsidan att alla abstracts/papers kommer att publiceras i en tidskrifts specialnummer? Undersök tidskriften – är den legitim eller tveksam?

Kontrollera om konferensen uppfyller förljande kriterier:

 • Seriös inbjudan
 • Namngiven avsändare
 • Relevant för din forskning
 • God kvalitet på tidigare konferenspapers
 • Ingen annan konferens på samma tid & plats
 • Tydlig kontaktinformation