Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Innehållsförteckning i Word

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du formaterar dina rubriker och skapar en automatisk innehållsförteckning (9:44 min).

Sidnumrering i Word

Manual som visar hur du får sidnumreringen i Word att göra som du vill:

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad visar hur du gör för att få sidnumreringen att börja där du vill (4:55 min).

Tips till dig som skriver uppsats

Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden är du också välkommen om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2. Vi är här för er!

Använd biblioteket när du skriver uppsats

1. Val av ämne

  • Sök i bibliotekets resurser för att förfina ditt ämnesval, hitta tidigare forskning, sätta dig in i ämnet. Varför inte starta din sökning i Primo.

2. Informationssökning

  • Använd bibliotekets resurser för att söka och finna forskningsartiklar, böcker m.m. Här hittar du alla våra databaser.
  • Delta i bibliotekets undervisning som du erbjuds inför uppsatsskrivande.
  • Fråga oss om du behöver hjälp att välja sökord och hitta pålitliga källor. Eller boka in en sökhandledning.
  • Beställ fjärrlån på böcker biblioteket inte äger, gratis.
  • Beställ artikelkopior ur tidskrifter vi inte prenumererar på (kostar från 40 kronor).

3. Referenshantering

  • Fråga oss om hjälp om du kör fast.

Se hur andra har gjort, sök studentuppsatser!

Studentuppsatser är inte vetenskapliga och du behöver vara medveten om detta om du vill hänvisa till dem i ditt arbete. Till exempel kan de användas i introduktionen för att ge en bakgrund till ditt ämnesval. Du kan också läsa andras uppsatser för att få idéer kring hur du själv skall hantera uppsatsens olika delar och titta på vilka källor som använts för att få idéer till din egen litteratursökning.

Skapa konto i Cinahl och PubMed

När du söker artiklar till din kandidat eller magisteruppsats kan det vara hjälpsamt att skapa ett inlogg i de databaser du använder. Då kan du spara och återanvända sökningar och även spara artiklar i mappar. Dessa filmklipp visar hur det går till i två vanliga databaser.

Obs att kontot i Cinahl via Ebsco även kan användas för Medline om man så önskar.

Länk till klippet om Cinahl/Medline: https://screenpal.com/watch/cFj3Qjqr4V

SBU:s metodbok - Kapitel om informationssökning

SBU - Filmer om systematiska översikter

SBU har tagit fram filmer som på ett pedagogiskt sätt går igenom metoden i en systematisk översikt (för att sammanställa effekter av behandling), kika på dem för att få en bra grundförsteålse för syftet med att sammanställa forskningsresultat på ett systematiskt sätt och hur man gör:

SBU filmer om systematiska översikter

SAGE Research Methods

Sedan 2018 abonnerar biblioteket på en användbar resurs för dig som ska välja metod för din uppsats eller bara vill lära dig mer om en viss metod!

Denna omfattande databas innehåller massvis av metodlitteratur men även artiklar, case, datasets och instruktionsfilmer som exempelvis förklarar olika statistiska testmetoder. Via "Methods map" kan du klicka dig fram genom metoder och se hur de hänger samman samt få tillgång till information om metoderna.

Innehåll i SAGE researchmethods.

Methods map i SAGE researchmethods.

Larmrapporten

Boktips för dig som vill förstå dig på forskning

Larmrapporten (2017) av medicinforskaren Emma Frans är en bok som är både lättläst, rolig och allmänbildande. På ett kvickt och greppbart sätt diskuterar Emma både forskningsmetoder, källkritik och varför vi människor har en tendens att vara irrationella. Den bästa metodbok du förmodligen inte har på din litteraturlista. Men läs den och du kommer garanterat att lära dig massor om vetenskap och forskning!

Boken finns att låna i biblioteket.

Tips för att välja sökord

Litteratur kring forskningsmetodik och akademiskt skrivande