Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska

Kunskapsstöd i vårdandet

Här listas några tjänster där du kan hitta information om läkemedel, vård och metoder.
Goda källor till kunskap i praktiskt arbete i vården och för dina studier.

Vårdhandboken

Vårdhandboken logotyp

Vårdhandboken är ett uppdaterat och webbaserat kunskapsstöd för all personal inom vård och omsorg. Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och granskas och kvalitetssäkras i flera steg före publicering. En tjänst från Sveriges Landsting och regioner.

I Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder inom kategorierna:

Rikshandboken i Barnhälsovård

Rikshandboken barnhälsovård logotyp 
Rikshandboken i Barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Sveriges landsting och regioner står bakom och texterna skrivs av specialister inom barnshälsovård.

Rikshandboken används i det dagliga barnhälsovårdsarbetet av all personal som möter barn och deras familjer på barnavårdscentralen/familjecentralen. RHB vänder sig också till studenter på universitet och högskolor som är under utbildning eller praktik inom barnhälsovård.

FASS

FASS logotyp 
FASS innehåller läkemedelsinformation från LIF (branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige). LIF företräder ca 90 företag. I Fass-samarbetet deltar även generikaföretag, parallellimportörer och naturläkemedelsföretag, allt som allt drygt 200 företag. Företagen som deltar i samarbetet ansvarar själva för innehåll och uppdatering av sina produkttexter på Fass.

Läkemedelsboken

Nya Läkemedelsboken ges ut av Läkemedelsverket syftar till att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd samt aktuella aspekter på läkemedelsanvändning och information om regelverk. Läkemedelsboken vänder sig framför allt till läkare men kan användas som ett uppslagsverk av alla kategorier av sjukvårdspersonal. Webbresursen uppdateras kontinuerligt.

Läkemedelsboken är indelad i terapikapitel och specialkapitel. Terapikapitlen beskriver olika sjukdomstillstånd, deras förekomst, symptom, diagnostik och behandling.

1177 För vårdpersonal


1177 för vårdpersonal
samlar information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen innehåller också länkar till andra kunskapsstöd.

1177 Vårdguiden

1177 Logotyp

1177 Vårdguiden erbjuder patientinformation och sjukvårdsupplysning. På webbplatsen 1177.se samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner. Du kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan du också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården.

Bild på piller.Bild: Mostphotos.com