Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Söktips & källkritik

Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar efter material i databaser. Samt vad du ska tänka på när du letar material på webben.

Enkla knep för en bättre sökning

Bind ihop titlar, fraser och begrepp med " "

T.ex. "hållbar utveckling"
Denna sökning hittar bara artiklar där orden står exakt intill varandra i den ordning som du skrivit i parentesen, det ger färre och mer relevanta träffar än hållbar utveckling utan citattecken som då även hittar källor där orden inte nödvändigtvis står intill varandra.

Sök på alla tänkbara ändelser av ett ord med *

T.ex. sustainab* ger alltså sustainable OCH sustainability

Använd ? när du är osäker på stavning eller stavning varierar

T.ex. wom?n, organi?ation
 

Detta kan variera mellan olika söktjänster - läs hjälpsidorna för att veta vad som gäller!

Bild på surfplatta.Bild: Mostphotos.com

För få träffar?

För många träffar?

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas
 • Hitta mer specifika sökord
 • Lägg till flera sökord
 • Avgränsa på typ av material, årtal, etc.
 • Använd ämnesord när du söker
 • Sök i specifika fält, t.ex. enbart titel/abstract

 

Kombinera sökord på bästa sätt

Sök "som vanligt" = AND

Sök på synonymer = OR

"chronic disease" AND emotions

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du skriver in flera sökord efter varandra tolkas detautomatiskt som ett AND av de flesta databaser och söktjänster
 • Smalnar av sökningen
 • Lägga till fler sökord med AND ger färre träffar

emotions OR feelings

 • När du söker på likvärdiga
  begrepp/synonymer
 • Något av orden skall finnas med
 • Breddar sökningen
 • Lägga till fler sökord med OR
  ger fler träffar

Gör blocksökningar

Oftast finns det flera gångbara sökord för ditt ämne - prova att söka på flera olika synonymer i en och samma sökning!

Såhär ser en sökning ut i Cinahl där sökfälten använts för att gruppera synonymerna:

Sökrutor i Cinahl

Utan sökfält används istället parenteser för att gruppera synonymerna:

( eating OR food OR diet ) AND "diabetes mellitus type 2" AND ( empowerment OR motivation ) 

En sådan här sökning hittar material som alla innehåller minst ett av begreppen i varje sökblock. Du kan kopiera söksträngen här ovan och prova den i någon databas!

Här finns en film där jag visar hur du kan göra denna typ av sökning i CINAHL: https://screenpal.com/watch/cqfDi2Z3Fc

Självstudiematerial Informationssökning

Färgglada frågeteckenBild: Pixabay

3 snabba om källkritik

Tänk på att...

- När du googlar måste du själv stå för kvalitetsgranskningen av det du hittar
- På webben hittar du alla sorters material: webbsidor, böcker, artiklar, nyheter, bloggar, broschyrer, lagtexter etc.
- Glöm inte att undersöka vem som står bakom informationen du hittat! Är det till exempel ett läkemedelsföretag? Eller en myndighet? Det påverkar hur du kan använda informationen.

Guide till källkritik på webben från IIS

Källkritik på internet, framsida
Alexanderson, K. (2016). Källkritik på Internet. Stockholm: IIS, Internetstiftelsen i Sverige.

I den här guiden lär du dig…

 • Vad en källa och källkritik är
 • Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt
 • Hur du bedömer en källas trovärdighet
 • Hur du hittar olika sorters källor
 • Fördelar och nackdelar med källkritik
 • Källkritik på nätet i praktiken
 • Teknisk granskning av källor på nätet