Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller går någon av högskolans specialistutbildningar eller fristående kurser inom vård.

Statistik

Statistik inom hälsa, vård och välfärd hittar du hos flera olika myndigheter både nationellt och internationellt. Här får du tips om några av dem.

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som ansvarar för den nationella statistiken som rapporteras in från myndigheter, företag och privatpersoner.

SCB ansvarar sedan för att lämna vidare uppgifter till EU's statistikorgan Eurostat. Via avdelningen Health hittar man statistik om EU's 28 medlemsländer.

Förenta Nationernas fackorgan Världshälsoorganisationen (WHO) samlar in data från sina i dagsläget 194 medlemsländer från hela världen.

Statistikorgan

Via SCB hittar du nyheter, rapporter och såklart har du möjlighet att söka fram data utifrån egna värden i statistikdatabasen.
Till SCB
Till Statistikdatabasen

Statistikkategorier SCB

Europeiska Unionens hälsostatistik mäter både subjektiva och objektiva aspekter av nationens hälsa inklusive faktorer som rör hur vården organiseras och regleras. Här hittar du rapporter och kan söka fram statistik på landnivå eller utifrån valda värden och teman.

Till Eurostat
Till Eurostat Health

Logotyp Eurostat
 

 

Mer än 1000 hälsorelaterade indikatorer om de 194 medlemsländerna hittas hos WHO. Man kan söka statistik för ett område eller om ett visst land. Rapporter finns också.

Global Health Observatory (GHO) data

Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)

Statista

  • Consumer Goods & FMCG

  • Internet

  • Media & Advertising

  • Retail & Trade

  • Sports & Recreation

  • Technology & Telecommunications

  • Transportation & Logistics

  • Travel, Tourism & Hospitality

    Skärmbild från databasen Statista.

Sidor med statistik relaterad till Covid-19 pandemin

Det finns mängder av olika sidor som listra covid-statistik men här är några officiella och relevanta källor.

Bild av coronavirus i mikroskop.

Health in the European Union – facts and figures

I denna onlineresurs från Eurostat förklaras statistiken med diagram och informativ text. Läs mer om områden som hälsa, sjukdomar, livsstil samt statistik som rör vårdens uppbyggnad och kostnader inom EU.

Health in the European Union - Facts and figures

Causes of death diagram

Statistik från organisationer

Kanske finns det någon organisation, intresseförening eller patientinformation som kan vara en bra källa till statistik?

Till exempel kan dessa och liknande vara av intresse:

Cancerfonden www.cancerfonden.se

MOD - Mer organdonation www.merorgandonation.se

http://merorgandonation.se/wp-content/uploads/2016/02/Va%CC%88ntar-per-organ-1-jan-2018-infographic.png

Nowbase - Nordisk hälsostatistik

Databas med hälso- och väfärdsstatistik för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna.

Nowbase - Nordic welfare database

Nowbase logotyp