Gå till huvudinnehållet
Banner Image Högskolan i Borås Bibliotekets ämnesguider Image Map

Vård

En guide i att söka information för dig som läser till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska

Evidensbaserad vård

"Evidensbaserad vård kan beskrivas både som ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för vårdbeslut. EBV-processen innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten." (Svensk sjuksköterskeförening)

Introduktion till begreppet

Från Svensk Sjuksköterskeförening Evidensbaserad vård och omvårdnad (4 sidor)

Cochrane Library

Publikationer läggs in i Cochrane Database of Systematic Reviews (ISSN: 1469-493X) men är även sökbara på andra ställen, som Pubmed.

Cochrane Sverige

Sedan 2017 finns Cochrane i Sverige:

Cochrane Sverige

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

SBU:s metodbok - Kapitel om informationssökning